Yamaç Atan

Dünya Hissetmeyenlere Aittir, 50x47.5 Cm. 2/100 Edisyon, Serigrafi (İmzalı)