Faruk Cimok

Art Ankara

10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı


Sergide mevcut olan eserlerden bazılarına buradan ulaşabilirsiniz:
Faruk Cimok: https://uxmodern.com/sergi/2-istanbul-resimleri/6

 

FARUK CİMOK

Faruk Cimok 1956 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğdu. Ailesi Kafkasya kökenlidir.

1979'da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünden mezun oldu. 1979 yılında ilk kişisel sergisini açtı. Mezun olduğu yıl aynı zamanda üniversitesinde akademisyen olarak göreve başladı.

1990’lı yıllara kadar olan ilk dönemlerinde genellikle Çukurova’daki pamuk işçilerini figüratif olarak resmetti. Daha sonraki yıllarda ise asırlardır pek çok sanatçının sanatında yer edinen bir ilham buldu kendisine: İstanbul.

Cimok, eski İstanbul’un nostaljik manzaralarını kendi üslubu ile yorumlar. 1950’li yılların İstanbul’unun popüler mekanları, eğlence anlayışı ve boş zaman aktivitelerini şehrin kozmopolit yapısına uygun bir şekilde resmeder. Onun tuvalinde Markiz Pastanesi hâlâ tıklım tıklımdır, Çiçek Pasajı’ndan Madam Anahit’in akordeonun sesleri yükselir. “Nerede o eski İstanbul?” diyenlere cevap verir Cimok: “Burada, tuvalimde!”

EN:

Born in 1956 in the Reyhanlı district of Hatay, Cimok comes from a Caucasian background.

He graduated from the Department of Painting at the State Academy of Fine Arts in 1979 and held his first solo exhibition in the same year. Immediately after graduation, he began his career as an academician at the university where he graduated.

In the early 1990s, he predominantly depicted the cotton workers of Çukurova in a figurative manner. However, in later years, he found inspiration in Istanbul, which has been a subject in the art of many artists for centuries.

Cimok interprets the nostalgic scenes of old Istanbul in his own style. He portrays the popular venues, entertainment, and leisure activities of 1950s Istanbul in harmony with the city's cosmopolitan structure. In his paintings, Markiz Pastanesi is still bustling, and the sounds of Madame Anahit's accordion resonate from Çiçek Pasajı. To those who ask, "Where is the old Istanbul?" Cimok replies, "Here, on my canvas!"