Nurhayat Altuncuoğlu

Art Ankara
10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı

NURHAYAT ALTUNCUOĞLU

1959 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden mezun oldu. Hüsamettin Koçan ve Mustafa Pilevneli atölyelerinde çalıştı.

Sanatında, yaşadığımız dünyanın katmanları arasında paralel mekanlar ve olaylar aracılığı ile hayal gücü ve gerçekler arasında sınırdan beslenerek görünenin ardındaki görünmeyen  büyülü ve mistik tarihi yansıtma fikri vardır. Geçmişten günümüze önemli olaylara tanıklık yapmış tarihten alıntılar ve son yüzyılın teknolojik buluşlarını harmanlayarak toplumların dünyaya bakış açısının ne kadar değiştiğini ifade eder. Çağdaş yorumlar ve geometrik formlar içerisinde kendine özgü dikey katmanlar ve yelpazeye benzer daireler ile farklı bir imge yaratmaktadır.

"Fantastik İmgeler" serisinde Mısır, Yunan ve Mezopotamya bölgelerinde medeniyetin başlangıcından itibaren insanın kendisini ve dünyayı anlamlandırma çabasıyla anlattıkları hikayeleri ilham kaynağı haline getiren sanatçı, antik uygarlıklardan günümüze ulaşan bu unsurları kendi üslubu ile yeniden yaratarak izleyiciyi doğaüstü bir serüvene çıkarmayı amaçlamakta.

EN:

Born in Istanbul in 1959, she graduated from Marmara University Faculty of Fine Arts, Department of Painting. She worked in Hüsamettin Koçan and Mustafa Pilevneli ateliers.

In her art, she has the idea of reflecting the invisible magical history behind the visible by feeding on the border between imagination and reality through parallel spaces and events between the layers of the world we live in. By blending quotes from mystic history and the technological inventions of the last century, she expresses how much the societies' perspective on the world has changed. Contemporary interpretations and geometric forms create a different image with unique vertical layers and fan-like circles.

In her "Fantastic Images" series, the artist takes the stories told by people in Egypt, Greece and Mesopotamia since the beginning of civilization as a source of inspiration, aims to take the viewer on an unearthly adventure by recreating these elements that have survived from ancient civilizations to the present day with her own style.